Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNA
festiwal


Samorząd Szkolny od 09.10.2017 r.:

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:
Izabela Guzik- kl. II TI

Z-ca przewodniczącej:
Dawid Woźny- klasa III TB

Sekretarz i fotograf:
Adrian Mikołajczyk - kl.II TI

Poczet sztandarowy:
 • Tomasz Dura - kl. II TB
 • Karolina Ceremuga - kl. II TB
 • Anna Bogacz- kl. II TB
Sekcja gazetek:
 • Anna Bogacz - kl. II TB
 • Natalia Filuś - kl. II TB
 • Karolina Ceremuga - kl. II TB
 • Tomasz Dura - kl. II TB
 • Wojciech Dobrzycki - kl. II TB
Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
 • mgr Karolina Gołuszka
Sekcja Facebook'a:


Nasze działania w roku szkolnym 2017/18:


 • IX.2017 dostarczenie zebranych przez uczniów "Goetla" zakrętek do Lenki Cholewy(P. Marta Wajdzik-Małysa)
 • IX.2017 przygotowanie i poprowadzenie wraz z klasą III MTa apelu na rozpoczęcie roku szkolnego
 • IX.2017 złożenie do Dyrektora Szkoły pisemnej prośby o postawienie w szkole i na warsztatach szkolnych automatów z ciepłymi napojami.
 • 13-15.IX.2017 zorganizowanie kiermaszu podręczników w przewiązce szkoły (przejście na warsztaty)
 • 13.IX - 09.X.2017 wybory uczniów do Samorządu Uczniowskieg i nauczyciela-opiekuna SU.
 • 10.XI udział w apelu z okazji świeta państwowego 11 listopada.
 • 5.XII przygotowanie akcji krwiodawstwa w szkole.
 • 6.XII organizacja szkolnych mikołajek.
 • 6.XII zorganizowanie akcji tworzenia choinki z plastikowych łyżek oraz przygotowania przez klasy ozdób świątecznych na korytarze.
 • 13.I dostarczenie przez Panią M. Wajdzik plastikowych zakrętek przyniesionych przez uczniów naszej szkoły dla Lenki Cholewy


 • Nasze działania w roku szkolnym 2016/17:


  • IX.2016 udział w apelu na rozpoczęcie roku szkolnego
  • IX.2016 wybory nowego Samorządu Uczniowskiego i opiekuna SU
  • X.2016 opracowanie i zatwierdzenie nowego regulaminu Samorządu Uczniowskiego
  • X.2017 organizacja apelu dotyczącego ślubowania klas pierwszych
  • X.2016 zebrnie i dostarczenie nakrętek Lence Cholewie ze Stryszawy przez Panią M. Wajdzik
  • X.2016 organizacja dnia im. KEN-u w szkole
  • XI.2016 współudział w organizacji dnia z tradycjami angielskimi w stylu Halloween, przygotowanego przez P. M. Waleszczyńską i P. M. Wajdzik
  • XI.2016 udział Pocztu Sztandarowego w obchodach 50 lecia "Suskiej Jedynki"
  • XI-XII.2016 organizacja szkolnych mikołajek
  • XII.2016 zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zbiórki puzzli dla Oddziału Dziecięcego Szpitala w Suchej Beskidzkiej
  • I.2017 Udział w projekie społecznym "Szkoła częścią wspólnoty"
  • I.2017 zebrnie i dostarczenie nakrętek Lence Cholewie ze Stryszawy przez Panią M. Wajdzik
  • II.2017 organizacja szkolnej poczty walentynkowej
  • III.2017 udział w apelu n cześć Żołnierzy Wyklętych
  • III.2017 współudział w oprawie szkolnych rekolekcji z udziałem ksiedza Biskupa Rysia, podziękowanie za poprowadzenie nauk rekolekcyjnych
  • III.2017 organizacja wiosennego sprzątania miasta - akcji pod patronatem Burmistrza Miasta
  • V.2017 organizacja zawodów Goetel Cup'2017

  Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego są dodatkowo członkami szkolnego chóru oraz działają na rzecz Spółdzielni Uczniowskiej w szkole.


  
Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla