Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNAWzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla