Zespół Szkół im. Walerego Goetla - STRONA GŁÓWNA
festiwalWzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020


Opis projektu


Wyposażenie lub doposażenie pracowni w ramach projektuWsparcie dla uczniów w ramach projektu - staże i praktyki.
Copyright © by Zespół Szkół im. Walerego Goetla